ChildFriend   


ChildFriend är en religiöst och politiskt obunden, svensk insamlingsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden samla in medel för att rädda utsatta barn i Sydostasien. Läs mer om oss här

Fattigdomen är en av grundorsakerna till att barn far illa i världen. Hunger kan driva en människa långt från humana och moraliska värderingar. I Sydostasien finns det föräldrar som är beredda att sälja ett av barnen för att få pengar till mat till de övriga.

Synen på barn är också olika i olika kulturar. I Sverige säger vi att vi har barnen till låns, medan man i t.ex Thailand säger sig äga ett barn som en egendom. I krisfall kan barnet bli en förhandlingsvara. Vi har träffat på föräldrar i norra Thailand som inför barnen säger att de inte vill ha dem och frågar oss om vi kan ta hand om dem.

Allt detta göra att många barn far illa fysiskt och mår psykiskt dåligt. Under snart 30 års tid har BaanChivitMai funnits i Thailand som en räddningsplanka för hundratals barn. De har med vår hjälp, lyfts bort från den utsatta situationen de befunnit sig i och flyttat in på något av våra hem. Där har de fått kärlek, trygghet, mat och utbildning, något som de inte kunnat få tidigare.

En del av barnen riskerade att hamna i prostitution, andra var föräldralösa medan andra inte hade någon möjlighet att gå i skola. Tack vare BaanChivitMai har de fått ett bra liv och goda framtidsutsikter. BaanChivitMai bedriver idag ett skolhem utanför ChiangRai i norra Thailand. Där bor idag ca 50 barn mellan 6 och 18 år.

Allt detta finansieras mestadels av privata givare i Skandinavien, men även företag, kyrkor, skolor och föreningar.Genom ChildFriend har vi nu möjlighet att nå utsatta barn även i andra delar av Sydostasien. Med den verksamhet som nu funnits i Thailand i snart 30 år som förebild. En verksamhet som har räddat hundratals utsatta barn och ungdomar.

Vi har en vision om att genom ChildFriend kunna sträcka oss ut över Thailands gränser. Barn som är i utsatthet för sex, slaveri och förnedring i de olika länderna i Sydostasien, behöver oss. 

Skolhemmen

Skolhemmen

Utbildning

Utbildning

ChildFriend • Norrängsgatan 25 • 561 36 Huskvarna • BG 900-4268 • Swish 123 900 42 68 • 0733-58 19 84 • info@childfriend.com