Skolhemmen   


På vår två hem bor det idag ett 80-tal barn i åldrarna 7-20 år.

Huadoi ligger ca 10 km från ChiangRai’s centrum, och MaeSuay ligger 60 km söder om staden ChiangRai.
För många av barnen är hemmen deras enda fasta punkt i tillvaron.
Här kan de växa upp i en trygg och kärleksfull miljö, utan riska att hamna i slaveri, prostitution eller utanförskap.

 


ChildFriend • Norrängsgatan 25 • 561 36 Huskvarna • BG 900-4268 • Swish 123 900 42 68 • 0733-58 19 84 • info@childfriend.com